Bạn học được những gì ?

Đến Với Onlyc bạn sẽ được đào tạo theo giáo trình chuyên nghiệp với 50% lý thuyết và 50% thực hành trên mẫu thật với sự dìu dắt của Artist có trên 5 năm kinh nghiệm cầm tay hướng dẫn chi tiết các kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc…….