Kiếm tiền ngay trong khóa học

Bạn có thể kiếm thêm thu nhập trưc tiếp từ việc thực hiện tác phẩm sau 2 tháng học tập, sau quá trình học tập Onlyc sẽ tuyển dụng những bạn có thành tích học tập tốt nhất có thể ở lại Studio làm việc với mức lương 30% tổng thu nhập…..